Zmena vo Výkonnom výbore a pokyny ŠTÚ k prihláškam - Slovenský kolkársky zväz

Zmena vo Výkonnom výbore a pokyny ŠTÚ k prihláškam

Napísal Sekretariát SKOZ pred tromi rokmi v kategorii Administratívne pokyny. Pripojených 0 komentárov.
sipky

MvDr.Karol Kaigl sa vzdal funkcie Riaditeľa ŠTÚ a zároveň sa vzdal aj funkcie člena VV SKoZ.
Prezident SKoZ Doc. JUDr. Štefan Kočan PhD. do uvedenej funkcie vymenoval s okamžitou platnosťou Ing. Mariána Mitošinku, ktorý nomináciu na uvedenú funkciu prijal. 

Oznamy a pokyny ŠTÚ SKoZ k prihláškam v texte nižšie.
    

Elena Fürstenová
GS SKoZ

Na základe zmeny na poste Riaditeľa ŠTÚ SKoZ, oznamujeme nasledovné:

 

Žiadame organizačných pracovníkov oddielov a klubov, aby dotazníky s vyhodnotením súťažného ročníka 2015–16 zasielali na adresu marian.mitosinka@minv.sk a mitokolky@gmail.com a to do pôvodného termínu 20.5.2016.

 

Prihlášky do súťaží posielať na adresu marian.mitosinka@minv.sk a mitokolky@gmail.com Rozdelenie družstiev do 1.ligy a 2. ligy C ostávajú v platnosti.

O rozdelení družstiev do ostatných líg sa rozhodne na Aktíve ŠTÚ SKoZ na základe umiestnenia v súťažnom ročníku 2015–16, počtu prihlásených družstiev a kritérií, o ktorých rozhodne Aktív ŠTÚ SKoZ.

 

Tlačivá ostávajú v platnosti

 

Ing. Marián Mitošinka

Riaditeľ ŚTÚ SKoZ

Komentáre

Komentáre niesú pod týmto článkom povolené.