Žiadosť predsedu rozhodcovskej komisie - Slovenský kolkársky zväz

Žiadosť predsedu rozhodcovskej komisie

Napísal Predseda Mediálneho útvaru pred tromi rokmi v kategorii . Pripojených 0 komentárov.
rozhodca

Na základe preškolenia rozhodcov na ročník 2016/2017, bol počet rozhodcov naplnený podľa žiadosti oddielov. A tak žiadam oddiely o zaslanie podnetov na vyradenie rozhodcov ešte s platnými rozhodcovskými preukazmi, neplniacich si svoju funkciu rozhodcu v daných oddieloch, neboli vôbec nominovaný na stretnutia, alebo ich spolupráca s oddielmi  bola prerušená. 

ZOZNAM ROZHODCOV SKoZ

Svoje vyjadrenia k vyššie citovanej pripomienke poprosím zaslať na emailové adresy: 

ladislav.flachbart@gmail.com, ondrej.kyselica@gmail.com, mitokolky@gmail.com, marian.mitosinka@minv.sk,

Ladislav Flachbart

Predseda rozhodcovskej komisie 

Komentáre

Komentáre niesú pod týmto článkom povolené.