Zápisy pre import do ON-LINE Nové verzie. - Slovenský kolkársky zväz

Zápisy pre import do ON-LINE Nové verzie.

Napísal Predseda Mediálneho útvaru pred tromi rokmi v kategorii . Pripojených 0 komentárov.
sipky

Každý klub, ktorý z rôznych dôvodov nemá možnosť zadávať výsledky zápasov online má teraz možnosť pomocou týchto tabuliek zadať výsledky zápasov offline. V liste „Zápis“ vyplní jednotlivé bunky a tabuľku uloží. Po prihlásení sa do webového programu si nájde daný zápas svojho klubu a otvorí ho. Klikne na ponuku „Import“, následne na „Vybrať súbor“ a vyhľadá tabuľku s výsledkami zápasu a potom klikne na „Importovať výsledky“. Ďalší postup je už známy.

         Pre správne importovanie výsledkov je najdôležitejšie presne vyplniť čísla registračných preukazov v liste „Zápis“.

          Názov tabuľky (súboru) môže byť ľubovoľný, len prípona súboru musí byť „xls“.

Import zápis Muži           Import zápis Ženy          Import zápis Dorast

Komentáre

Komentáre niesú pod týmto článkom povolené.