VENUJTE PROSÍM 2 % VAŠICH DANÍ a umožníte rozvíjať náš šport - Slovenský kolkársky zväz

VENUJTE PROSÍM 2 % VAŠICH DANÍ a umožníte rozvíjať náš šport

Napísal Predseda Mediálneho útvaru pred šiestimi mesiacmi v kategorii Administratívne pokyny. Pripojených 0 komentárov.
oznam1 Slovenský kolkársky zväz, sa aj touto cestou uchádza o Vašu priazeň a podporu.

VENUJTE PROSÍM 2 % VAŠICH DANÍ a umožníte rozvíjať náš šport

Ako na to:

Fyzická osoba – zamestnanec 

1. Požiadajte zamestnávateľa do 15.2.2019 o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň a aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z tohto potvrdenia si vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane t. j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. (Táto suma však musí byť minimálne 3 €). Poprípade požiadajte zamestnávateľa (účtovníčku) o vyplnenie tlačiva.

3. Stiahnite si prílohu Vyhlásenie o poukázaní sumy pred vyplnenú pre SKoZ a vypíšte zvyšné údaje o Vás.

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní sumy spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2019 na ktorýkoľvek daňový úrad.

Právnická osoba

Termín: do 31.3.2019

1. Právnické osoby môžu poukázať 1% resp. 2% z dane. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2. Údaje o prijímateľovi vyplňte v daňovom priznaní, časť IV.

3. Právnické osoby môžu poukázať 2% iba v tom prípade ak počas roka alebo najneskôr do termínu podania daňového priznania darovali pre neziskové organizácie sumu vo výške 0,5% zaplatenej dane. V opačnom prípade môžu darovať len 1,5% zaplatenej dane.

Tlačivo na 2% dene z príjmu

Oznámenie SKoZ 

Komentáre

Komentáre niesú pod týmto článkom povolené.