Rozpis a Rozlosovanie SKoZ kolkárskej ligy 2016/17 - Slovenský kolkársky zväz

Rozpis a Rozlosovanie SKoZ kolkárskej ligy 2016/17

Napísal Predseda Mediálneho útvaru pred tromi rokmi v kategorii . Pripojených 3 komentáre.
2016

STU vydáva nový upravený rozpis na sezónu 2016/2017 ktorý nadobúda platnosť dnešným dňom. Adresár organizačných – je potrebné, aby si oddiely skontrolovali správnosť uvedených údajov. Všetky nezrovnalosti treba hlásiť Riaditeľovi ŠTU na mail - marian.mitosinka@minv.sk alebo mitokolky@gmail.com

      ROZPIS SKoZ 2016/2017            ROZLOSOVANIE S ROZHODCAMI

       ZOZNAM ORG. PRAC.             TERMÍNOVÝ KALENDÁR

Komentáre

Komentáre niesú pod týmto článkom povolené.