Rozhodnutie sporu NBC vs. ŽP Šport Podbrezová vs. SKoZ - Slovenský kolkársky zväz

Rozhodnutie sporu NBC vs. ŽP Šport Podbrezová vs. SKoZ

Napísal Sekretariát SKOZ pred štyrmi rokmi v kategorii Oznamy Výkonného výboru. Pripojených 5 komentárov.

 

fiq-wnba-nbc-logo

Medzi SKoZ, ŽP Šport Podbrezová a NBC v kauze neoprávneného štartu hračky Kataríny Valigurovej na EP 2015 došlo k mimosúdnej dohode. 

Slovenský kolkársky zväz v spore zastupoval Doc. JUDr. Štefan Kočan PhD. ako prezident zväzu, ale zároveň aj po právnej stránke bezodplatne. 

Preklady a tlmočenie pre SKoZ zabezpečila firma DuP, s.r.o, Veronika Poláková a Marek Trávniček s 50% zľavou, za čo im SKoZ vyslovuje poďakovanie. 
    

Všetky tri strany sa dohodli na jednotnom vyhlásení prostredníctvom svojich webových stránok v nasledovnom znení:

Uvedené znenie v slovenskom jazyku:

„Spoločné vyhlásenie NBC, Slovenského kolkárskeho zväzu a ŽP Šport Podbrezová a. s. a NBC:
Strany sa dohodli na ukončení právneho sporu. Všetky strany sa zhodli na tom, že namietané pravidlo „povolenie striedavých štartov“ neustanovil Slovenský kolkársky zväz pre svoje neoprávnené zvýhodnenie v medzinárodných súťažiach. To isté platí aj pre ženské družstvo ŽP Šport Podbrezová, a.s.
Uvedené pravidlo vzniklo pre potreby súťaží v rámci najvyššej ženskej ligy SKoZ „Extraliga žien“ z dôvodu neustáleho poklesu počtu hráčok. Toto pravidlo bolo aplikované už v športovom roku 2014/15 a bolo známe ostatným zúčastneným zväzom na medzinárodných súťažiach bez toho, aby ho namietali. Nenamietali ho ani rozhodcovia, ani ďalší oficiálni predstavitelia. Vývoj, ku ktorému došlo po Európskom pohári 2015 si neželala žiadna zo strán a nebolo to ani ich úmyslom a mrzí ich to.“

Uvedené znenie v nemeckom jazyku:

„Gemeinsame Erklärung von NBC, Slovak Ninepin Bowling Association und ZP Sport a. s.
(Parteien) und WNBA:

Die o. a. Parteien haben einen Vergleich zur einvernehmlichen Beendigung ihres Rechtsstreits
geschlossen. Alle Parteien sind sich darüber einig, dass die umstrittene Regelung „Genehmigung
abwechselnder Starts“ vom Verband Slovak Ninepin Bowling Association nicht geschaffen wurde, um für seine Vereine unrechtmäßige Vorteile im internationalen Spielbetrieb zu bekommen. Dies gilt auch für die Damenmannschaft von ZP Sport a. s.

Diese Regelung wurde geschaffen, um den Spielbetrieb in der obersten Frauenliga im Verband
Slovak Ninepin Bowling Association, der „Extraliga zeni“, aufgrund der immer weniger werdenden Spielerinnen zu gewährleisten. Des Weiteren wurde diese Regelung bereits im Sportjahr 2014/2015 angewendet und war auch anderen teilnehmenden Vereinen an den internationalen Wettbewerben bekannt, ohne das diese Regelung beanstandet wurden. Auch nicht von den Schiedsrichtern und anderen Offiziellen. Die nach dem Europapokal 2015 eingetretene Entwicklung war von keiner Partei gewollt oder beabsichtigt und wird daher von den Parteien bedauert.“

Uvedené znenie v anglickom jazyku:

„Joint statement from NBC, Slovak Ninepin Bowling Association and ZP Sport a. s. (parties)
and WNBA:
The parties mentioned above have reached a settlement for terminating their litigations. All parties
agree that the rule of „approval of alternating starts“ within Slovak Ninepin Bowling Association
was not created to give an illegal advantage to it's clubs playing international cup competitions. This even holds true for ZP Sport a. s. women's team.

This rule was created to assure survival of the highest Slovakian womens's league „Extraliga zeni“, because number of players constantly decreases. Futhermore this rule already was existing one year before and was known to other teams participating in the same international competition and was not complained. Even not from the referees and other officials.
Recent developments, occured after Europaen Cup competition 2015, were neither wanted nor
intended from any party and will be regretted from the parties. “

 

celé znenie dohody v slovenskom jazyku

celé znenie dohody v nemeckom a anglickom jazyku

 

Elena Fürstenová
generálna sekretárka

 

 

 

Komentáre

Komentáre niesú pod týmto článkom povolené.