Prianie Prezidenta a VV SKoZ - Slovenský kolkársky zväz