Pravidlo pri prekladaní zápasu - Slovenský kolkársky zväz

Pravidlo pri prekladaní zápasu

Napísal Predseda Mediálneho útvaru pred tromi rokmi v kategorii . Pripojených 3 komentáre.
vykricnik

Ak prekladáte zápas po dohode oddielov – oddiel na ktorého podnet sa zápas prekladá je povinný to oznámiť okrem vedúceho danej súťaže, delegovanému rozhodcovi a aj riaditeľovi ŠTÚ SKoZ na mail: karol@kaigl.sk  spolu s termínom a časom odohrania ! /doporučuje sa zápasy predohrať – v odôvodnených prípadoch dohrávku schvaľuje riaditeľ ŠTÚ/. Ak sa jedná o dohrávku schválenú riaditeľom ŠTÚ, treba to nahlásiť aj na mail: jozefkralovic@centrum.sk , z dôvodu zverejnenia v Súhrnnom spravodaji.

Komentáre

Komentáre niesú pod týmto článkom povolené.