Attila Barczi oslavuje významné životné jubileum - Slovenský kolkársky zväz

Attila Barczi oslavuje významné životné jubileum

Napísal Predseda Mediálneho útvaru pred tromi rokmi v kategorii . Pripojených 5 komentárov.
ruza

V týchto dňoch sa dožíva významného životného jubilea dlhoročný hráč a funkcionár MKK Slovan Galanta Attila BARCZI.

Oslavuje spolu s nami 75.narodeniny !!!

attila-barczi

Tento zaslúžilý člen oddielu, funkcionár a zanietený propagátor kolkárskeho športu pôsobí v oddieli od roku 1962 a ako aktívny hráč sa podieľal aj na mnohých veľkých úspechoch kolkárov Galanty.

Bol členom družstva, ktoré dosiahlo trojnásobný postup Slovana Galanta z krajskej súťaže až do 1. Slovenskej národnej ligy v rokoch 1970–72 a tiež postupy do 2.KL a 1.KL v rokoch 2002 a 2004. Reprezentoval oddiel v mnohých krajských a oblastných výberoch. Osobne sa podieľal na stavbe kolkárne v Galante v rokoch 1975–78.

Hoci hráčsku činnosť pred niekoľkými rokmi zanechal, stále sa veľmi aktívne zúčastňuje na chode oddielu. Pomáha, kde sa len dá. Jeho prínos pri organizovaní turnajov a kolkárskych podujatí je neoceniteľná.

Aktívne sa zúčastňuje ako organizátor aj GA24 Galantského kolárskeho maratónu. Bol členom organizačného tímu, ktorý sa podieľal na príprave a vytvorení Guinnessovho svetového rekordu v galantskej kolkárni v roku 2010 (Najväčší kolkársky turnaj na svete).

Svojou dlhoročnou prácou sa výraznou mierou pričinil o dobré meno Mestského kolkárskeho klubu Slovan Galanta.

Všetci členovia oddielu, priatelia, známi mu k jeho jubileu úprimne blahoželáme !

Attila veľa zdravia, šťastia a energie na ďalšiu prácu v MKK Slovan Galanta.

 

Ku gratulácii sa pripája aj VV SKoZ.

Komentáre

Komentáre niesú pod týmto článkom povolené.