Majstrovstvá kraja - Slovenský kolkársky zväz - mobil

Majstrovstvá kraja

Kraj
2015
     2016      
      2017      
Bratislavský MK_BA_2015
Východoslovenský MK_VS_2015 MK_VS_2016 MK_VS_2017
Banskobystrický MK_BB_2015 MK_BB_2016 MK_BB_2017
Trenčiansky
Trnavský
Nitriansky
Žilinský MK_ZA_2016 MK_ZA_2017

Administratíva

Súbor pre MK 2017