1. dorastenecká liga východ - Slovenský kolkársky zväz

1. dorastenecká liga východ

Ročník 2018/2019
                           Finálové Turnaje
T – 1 Stará Turá T – 3 
T – 2  T – 4 
ZÁPIS DORAST 1.DLV IMPORT 2018/2019

 

 

Ročník 2016/2017 Ročník 2017/2018
Jesenná časť Jarná časť Jesenná časť Jarná časť
1.KOLO 8.KOLO 1.kolo DLV 10. kolo DLV 
2.KOLO 9.KOLO 2. kolo DLV 11. kolo DLV 
3.KOLO 10.KOLO 3. kolo DLV 12. kolo DLV 
4.KOLO 11.KOLO 4. kolo DLV 13. kolo DLV
5.KOLO  12.KOLO  5. kolo DLV 14. kolo DLV
6.KOLO 13.KOLO 6. kolo DLV 15. kolo DLV komplet
7.KOLO 14.KOLO 7.kolo DLV komplet 16. kolo DLV
8. kolo DLV  17. kolo DLV
9. kolo DLV kompletné  18. kolo DLV komplet
Finálové Turnaje Finálové Turnaje
T – 1 Stará Turá T – 3 Galanta T – 1 Veľký Šariš T-3 Fiľakovo
T – 2 Veľký Šariš T – 4 Fiľakovo T – 2 Stará Turá
PRIEMER    2016–2017 PRIEMER   2017–2018
ZÁPIS DORAST 1.DLV IMPORT 2017–2018 
Zoznam Organizačných pracovníkov na sezónu 2017–2018