Slovenský kolkársky zväz

Životné jubileum v KK Slavoj Sládkovičovo

Napísal Predseda Mediálneho útvaru pred týždňom v kategórii . Pripojených 4 komentáre.
ruza

V týchto dňoch sa dožíva životného jubilea hráč KK Slavoj Sládkovičovo Ferdinand Mészáros. Veľa zdravia, šťastia mu prajú členovia oddielu KK Slavoj Sládkovičovo .

SKoZ sa pripája ku gratulácii.

Pokračovanie tohoto článku »»»

Žiadosť predsedu rozhodcovskej komisie

Napísal Predseda Mediálneho útvaru pred dvomi týždňami v kategórii . Pripojených 0 komentárov.
rozhodca

Na základe preškolenia rozhodcov na ročník 2016/2017, bol počet rozhodcov naplnený podľa žiadosti oddielov. A tak žiadam oddiely o zaslanie podnetov na vyradenie rozhodcov ešte s platnými rozhodcovskými preukazmi, neplniacich si svoju funkciu rozhodcu v daných oddieloch, neboli vôbec nominovaný na stretnutia, alebo ich spolupráca s oddielmi  bola prerušená. 

ZOZNAM ROZHODCOV SKoZ

Svoje vyjadrenia k vyššie citovanej pripomienke poprosím zaslať na emailové adresy: 

ladislav.flachbart@gmail.com, ondrej.kyselica@gmail.com, mitokolky@gmail.com, marian.mitosinka@minv.sk,

Ladislav Flachbart

Predseda rozhodcovskej komisie 

Školenia trénerov - prihlášky

Napísal Sekretariát SKOZ pred dvomi týždňami v kategórii Oznamy Výkonného výboru. Pripojených 0 komentárov.
oznam1

FTVŠ poriada školenia trénerov I., II. a III. kategórie. Upozorňujem na zmenu označenia a to, že tréner I. triedy je najnižší stupeň vzdelania a tréner III. triedy najvyšší.

Záujemcovia o I. stupeň školenia prosím prihláste sa na sekretariat@kolky.sk v termíne do 20.10.2016.
Školenie sa uskutoční v mesiaci december 2016 a cena školenia je 40 eur/osoba. Formu platby oznámime priamo záujemcom. Dĺžka školenia je jeden víkend. Presný dátum Vám oznámime po dohode s FTVŠ v súvislosti s počtom prihlásených.

Školenia II. stupňa sa konajú 25.-27.11.2016 – všeobecná časť v prípade, že má niekto záujem prosím o prihlásenie rovnako na sekretariat@kolky.sk v termíne do 20.10.2016. Záujemca musí mať absolvovaný už kurz trénera v našom zväze s výkonostnou triedou III. ( Poznámka: školenia, ktoré ste absolvovali v minulom roku v Podbrezovej majú v SKoZ výkonostný stupeň IV.)

Školenia III. stupňa sa konajú 3.6.11 2016 – 1.všeobecná časť a v decembri 2. všeobecná časť. Prihlásiť sa môžu záujemcovia do 15.11.2016 na sekretariat@kolky.sk . Záujemca musí mať už absolvované školenie II. stupňa v SKoZ.
Cena školenia trénerov II. a III. stupňa bude upresnená neskôr.

Elena Fürstenová
GS SKoZ

Údaje o členoch - doplnenie

Napísal Sekretariát SKOZ pred dvomi týždňami v kategórii . Pripojených 6 komentárov.
vykricnik

Na organizačných pracovníkov klubov sú dnes rozposielané maily s tabuľkami členov – prosím všetky kluby o vyplnenie údajov, ktoré nám vyplývajú z nového zákona o športe.
Vyplnené tabuľky prosím poslať na sekretariat@kolky.sk v termíne do 26.9.2016 nakoľko ich musím spracovať a do 30.9.2016 odoslať do informačného systému v športe.
U členov, ktorí nemajú mail do kolonky mailová adresa nevpisujte nič. Všetky ostatné údaje sú povinné. Prosím skontrolujte si aj dátumy narodenia a príslušnosť ku klubu. Databázy členov sú vytiahnuté z pôvodnej databázy, ktorú sme zbierali v roku 2010, preto nech Vás nemätie, že sú tam aj niektorí členovia, ktorí prestúpili, alebo skončili činnosť – je tam kolonka s uvedením stavu športovca – činný, nečinný dočasne ( momentálne neplatný preukaz), alebo skončil činnosť a pod.
Rovnako prosím všetky kluby a krajské zväzy o opätovné poslanie základných údajov – IČO, sídlo, číslo pridelenia registrácie na MV SR, lebo sme zistili u niektorých klubov nesúlad údajov.
Prosím venujte pozornosť uvedeným údajom – slúži to nie len pre potreby MŠVVaŠ SR ( čo je momentálne smerodatné) ale aj na prečistenie databázy a aktualizáciu údajov pre náš zväz.
Údaje, ktoré nebudú vložené do informačného systému do 30.9.2016 nebudú z pozície MŠVVaŠ SR brané do úvahy.
Ďakujem

citácia §80 zákona o športe

súhlas so zverejnením osobných údajov – tlačivo


Elena Fürstenová
generálna sekretárka SKoZ

Pokračovanie tohoto článku »»»

Svetový pohár - Europsky pohár - NBC pohár

Napísal Predseda Mediálneho útvaru pred tromi týždňami v kategórii . Pripojených 0 komentárov.
vitazi

V dňoch 5–8.10.2016 sa uskutočnili poháre klubov, kde Slovensko malo zastúpenie družstvami mužov a žien. Vo Svetovom pohári Bolzano ITA nás zastupovali majstri ročníka 2015/2016 družstvá mužov /2.miesto/ a žien /8.miesto/ ŽP Šport Podbrezová. V Európskom pohári / Bačka Topola SRB/ nás zastupovalo iba družstvo mužov KK Inter Bratislava /7.miesto/ a v pohári NBC / Straubing GER/ štartovali dve družstvá mužov ŠKK Starek Trstená  /7.miesto/a TJ Slavoj Veľký Šariš /10. miesto/.

Podrobné výsledky z pohárov

Zápisy pre import do ON-LINE Nové verzie.

Napísal Predseda Mediálneho útvaru pred tromi týždňami v kategórii . Pripojených 0 komentárov.
sipky

Každý klub, ktorý z rôznych dôvodov nemá možnosť zadávať výsledky zápasov online má teraz možnosť pomocou týchto tabuliek zadať výsledky zápasov offline. V liste „Zápis“ vyplní jednotlivé bunky a tabuľku uloží. Po prihlásení sa do webového programu si nájde daný zápas svojho klubu a otvorí ho. Klikne na ponuku „Import“, následne na „Vybrať súbor“ a vyhľadá tabuľku s výsledkami zápasu a potom klikne na „Importovať výsledky“. Ďalší postup je už známy.

         Pre správne importovanie výsledkov je najdôležitejšie presne vyplniť čísla registračných preukazov v liste „Zápis“.

          Názov tabuľky (súboru) môže byť ľubovoľný, len prípona súboru musí byť „xls“.

Import zápis Muži           Import zápis Ženy          Import zápis Dorast

Oznam o zmene stanov pre kluby

Napísal Sekretariát SKOZ pred štyrmi týždňami v kategórii Oznamy Výkonného výboru. Pripojených 0 komentárov.
kalamar

V súvislosti s novým zákonom o športe sú kluby a krajské zväzy povinné do 30.11.2016 upraviť svoje Stanovy a zosúladiť ich so Stanovami zväzu a zákonom o športe.Ako pomôcku prikladáme Stanovy Trenčianskeho kolkárskeho klubu – upravte si ich na svoje pomery, prípadne si vytvorte nové v súlade so stanovami SKoZ a zákonom o športe.Po schválení MV SR ich pošlite oscanované v elektronickej podobe na sekretariat@kolky.sk

Stanovy TKK Trenčín           Znenie nového zákona o športe

Elena Fürstenová
GS SKoZ

 

Životné jubileum v Rimavskej Sobote

Napísal Predseda Mediálneho útvaru pred mesiacom v kategórii . Pripojených 0 komentárov.
ruza

V týchto dňoch sa dožíva životného jubilea hráč Rimavskej Soboty Ján Bavala. Veľa zdravia, šťastia mu prajú členovia oddielu KK Rimavská Sobota.

  SKoZ sa pripája ku gratulácii.

Pokračovanie tohoto článku »»»

ON Line výsledky

Napísal Predseda Mediálneho útvaru pred mesiacom v kategórii . Pripojených 3 komentáre.
kalamar

Chcel by som upozorniť kolkársku verejnosť, že na stránke SKoZ v sekcii VÝSLEDKY na červenej lište sa nachádza bunka s názvom ON LINE výsledky, kde po kliknutí na políčko sa dostanete na stránku. 

Predseda Mediálneho útvaru Pavol Duračka

Prestupy a hosťovania

Napísal Sekretariát SKOZ pred mesiacom v kategórii Oznamy Výkonného výboru. Pripojených 0 komentárov.
sipky

Prestupy a hosťovania na sezónu 2016/2017 ku dňu 20.8.2016

Prestupy a hosťovania

Dotácia